Professionella HR-konsulter med fokus på resultat!

intenco-hem-bild-ny

Vi är seniora HR konsulter med lång operativ erfarenhet från olika branscher och miljöer.

Vår ambition är att vara det självklara valet för företag som behöver ett professionellt stöd i HR i frågor som rör

  • Utveckling av HR processer och verktyg för HR arbetet
  • Organisationsförändringar
  • Svåra personalärenden
  • Uppbyggnad av en professionell HR-funktion
  • Utveckling och utbildning av chefer och ledare
  • Professionell rekrytering och urvalsstöd

Vi hjälper också våra kunder när en inhyrd HR-chef behövs under en kortare eller längre period.

Knutna till Intenco finns ett antal professionella och erfarna HR konsulter med olika specialistkompetens. Det möjliggör för oss att kunna stötta våra kunder med samtliga frågor inom HR och erbjuda den kompetens som behövs vid varje tillfälle. Vi arbetar ofta i team för att på bästa sätt tillföra värde och skapa resultat på kort tid.