Chefs- och ledarutveckling

Chefs-och ledarutveckling

Våra kunder vill ofta ha vår hjälp med att höja kompetensen hos sina chefer och ledare. Dels handlar det om ledarskapets verktygslåda – feedback, coaching, svåra samtal osv – men det handlar ofta också om att fylla på chefernas kunskap inom andra områden t ex arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor, rekrytering, utvecklingssamtal, lönesättning etc. Vi skräddarsyr en utbildning eller ett program bestående av flera utbildningsmoduler som passar varje kunds behov.

Professionell Coaching

Intencos program för professionell coaching löper normalt över en period om sex månader. Du träffar din personlige coach ungefär en gång i månaden och reflekterar kring ditt nuläge, dina utvecklingsbehov och dina mål för framtiden. Exempel på utvecklingsbehov kan vara att effektivisera dina arbetsmetoder, utveckla dina ledaregenskaper, hitta nya karriärvägar eller förbättra din kommunikationsförmåga. Vi utgår från dina behov och arbetar tillsammans fram konkreta och genomförbara mål.

Intencos coacher har genomgått Leapfrogs coachutbildning (eller motsvarande) i enlighet med ICF-standard (International Coaching Federation) och har lång erfarenhet av såväl individuell coaching, rekrytering, personbedömning och eget chefskap.  Med Intencos kunskap och erfarenhet om olika situationer, frågeställningar, roller och befattningar bidrar vi med input som är positiv när våra klienter funderar över sin framtid i en utvecklingsprocess.