HR Konsult

hr-group-bild

Vi hjälper våra kunder med sina utmaningar inom HR – ofta behöver de hjälp att lösa en specifik fråga. Utmaningarna de står inför kan vara många, komplexa och varierande, det kan exempelvis handla om:

  • Målstyrning och utvecklingssamtal inkl utbildning av chefer
  • Strategisk kompetensförsörjning och kompetensutveckling
  • Organisationsförändringar och fackliga förhandlingar
  • Personalärenden av olika slag, t.ex. kring rehabilitering
  • Utveckling av HR-processer och uppbyggnad av en väl fungerande HR-funktion
  • Öka träffsäkerhet och effektivitet i rekryteringsarbetet
  • Employer branding & talent management – hur attrahera, rekrytera, utveckla och behålla talanger

Intenco tillhandahåller ett professionellt HR-konsultstöd utifrån varje kunds specifika behov. Ibland arbetar vi i team och kan då bidra med olika kompetenser och erfarenheter parallellt när det behövs.

Kick-start HR

För kunder som vill ta ett helhetsgrepp över sina processer och kick-starta sitt HR-arbete hjälper vi på följande sätt.

1. Nuläges- och behovsanalys
Inledningsvis går vi igenom hur man arbetar med HR-frågorna idag på företaget. Vad finns på plats? Vem gör vad? Vad fungerar och vad fungerar inte? Vad behöver komma på plats som första prioritet? Vi intervjuar ett antal chefer och medarbetare för att få en så komplett bild som möjligt av både nuläge och behov. Finns rutiner och processer på plats så ser vi över dem också för att få svar på vad som är både viktigt och bråttom utifrån verksamhetens och chefernas perspektiv.

2. Förslag på handlingsplan
Vi återkopplar resultatet av den inledande analysen tillsammans med vårt förslag på handlingsplan och prioriteringar till VD/ledningen. Ibland görs detta i form av en workshop för att gemensamt kunna enas om vilka de prioriterade områdena är.

3. Få grunden på plats
Därefter börjar vi med utvecklingsarbetet. Det kan handla om att ta fram rutiner och processer för HR och ofta handlar det om konkret, handfast stöd i allt ifrån rekrytering till hjälp med förberedelser och genomförande av utvecklingssamtal, planering av utbildning och kompetensutveckling, framtagande av personalhandbok och policydokument, chefsstöd och utbildning för chefer i det vi kallar ”chefens personalansvar”.

4. Rekrytera och få stöd under tiden
Ett resultat av behovsanalysen är ofta att det behövs någon form av HR-stöd på plats. Kanske inte en HR-chef på heltid från allra första början men åtminstone någon som är dedikerad de här frågorna och som har kompetenser att hantera dem professionellt och ge cheferna det stöd de behöver. Ofta kommer en av Intencos HR-konsulter in och stöttar i en roll som HR-ansvarig på deltid till att börja med. Ibland räcker en insats på 1-2 dagar i veckan bra under en period och då är det det vi stöttar med. När det sedan blivit dags att rekrytera hjälper vi dig med det, då utifrån en mycket god kunskap om både företaget och rollen.

Funderar du på hur ni kan få en effektivare organisation genom bättre HR-arbete? Kontakta oss idag så berättar vi mer.