Interim HR

Vi hjälper kunder som behöver en inhyrd HR-chef under en kortare eller längre period. Ibland behövs en HR-chef på deltid och ibland handlar det om att driva ett förändringsarbete inom HR.

Flera av våra kunder är framgångsrika tillväxtbolag. En del av dem har ingen egen HR-chef men har däremot behov av professionellt stöd i HR-frågor vid olika tillfällen. I takt med att de växer ser de ofta ett ökat behov av att bättre strukturera sitt HR-arbete utan att för den skull fastna i komplexa processer och strukturer. Det hjälper vi dem med.