Rekrytering och urvalsstöd

Vi hjälper våra kunder att rekrytera medarbetare som – med rätt kompetenser, färdigheter och personliga egenskaper – på bästa sätt kan bidra till företagets framgång.  Vi bistår våra kunder i urvalet av kandidater i en rekryteringsprocess och tillför där en objektiv bedömning. En kombination av färdighets- och personlighetstester, kompetensbaserad intervju och referenstagning hjälper till att underbygga valet av kandidat och ger dessutom värdefull information om individens utvecklingspotential och hur företaget på bästa sätt tillvaratar den potentialen.

På samma sätt som vi kan stötta i urvalsprocessen i en extern rekrytering kan vi stötta i interna rekryterings- och befordringsprocesser. Då genomförs på motsvarande sätt en bedömning av individer som är aktuella för en ny roll internt. Detta ger inte bara ett stabilt beslutsunderlag utan det ger också värdefull information om den aktuella individens utvecklingspotential och hur man på bästa sätt tillvaratar den potentialen.