Utbildningar

Vill ni bli än mer produktiva och kreativa på ert företag?
– Satsa i så fall på att utbilda era chefer inom arbetsmiljö.

Från och med den 31 mars 2016 gäller den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den ställer högre krav på att företag, och dess chefer, arbetar effektivt med arbetsmiljöfrågorna genom bland annat tydlighet och dialog. Allt för att säkerställa en god arbetsmiljö där medarbetarna inte upplever negativ stress på jobbet, utan formar en miljö där medarbetarna mår och presterar bättre.

Våra företagsanpassade endagskurser i Arbetsmiljö för chefer har under det senaste året varit oerhört uppskattade och deltagarna har genomgående gett högsta betyg till oss gällande innehåll, upplägg och kursledarnas kunskapsnivå. En VD uttryckte nyligen sin uppskattning och menade på att det egentligen är en ren ledarskapsutbildning, då mycket handlar om att skapa en tydlig och bra dialog mellan chef och medarbetare, tydliggöra ansvar och se fördelarna med att jobba aktivt med arbetsmiljöfrågor.

Svårt att hitta tid för heldagar? Vi erbjuder även halvdagskurs som en avstamp inför fortsatt arbete. Utbildningen ges även på engelska. Klicka på länken nedan för vår arbetsmiljöutbildning.

Grundutbildning i arbetsmiljö för chefer

Kontakta Intenco på telefon 08-685 81 00 och prata med Annika Christensson som berättar mer om denna fantastiska möjlighet. Eller maila oss på info@intenco.se.

På Intenco skräddarsyr vi utbildningen utifrån varje organisations specifika behov.

Syfte

Utbildningens syfte är att ge grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Mål
Efter utbildningen ska deltagarna
• Känna till kraven i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och förstå vad de betyder i sin dagliga verksamhet
• Ha fått ökad förståelse för sambandet mellan en god arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetens utveckling.

Utbildningens innehåll
• Vad är arbetsmiljö?
• Lagar och regler
• Ansvar och roller
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Undersökning och riskbedömning
• Sjukdom och rehabilitering
• Kränkande särbehandling, mobbning
• Konflikter
• Dokumentationskrav