Vad säger våra kunder

Citat från några av våra kunder:


Haglöfs CFO om samarbetet med Intenco:

När Helen Borg från Intenco kom in som interim HR-chef 2014 hade vi ett fundamentalt behov av stöd både med strategiska HR-frågor och när det gäller våra basprocesser eftersom vi inte hade någon HR-chef på plats då. Vi hade aldrig tidigare arbetat strukturerat med chefs- och ledarutveckling men det arbetet fick vi nu i gång med hjälp av Intenco. Våra chefer fick även bra stöd i den dagliga verksamheten. Intenco hjälpte oss att få upp HR på agendan som ett strategiskt viktigt område för att förbättra vår lönsamhet.

Samarbetet fungerade otroligt bra! Intencos konsulter är lätta att jobba med och har lång och bred erfarenhet som är värdefull. Att kunna få tillgång till flera Intenco-konsulter med olika styrkor och kompetensområden var viktigt för oss och det som gjorde samarbetet framgångsrikt.

Genom samarbetet har alla våra chefer tagit ett kliv framåt i sitt ledarskap och förståelsen och kunskapsnivån gällande HR-frågor har ökat i hela organisationen. Intenco fick även i uppdrag att rekrytera en HR-chef till oss på Haglöfs som en långsiktig lösning och när den personen var på plats kunde hon komma in och direkt ta vid och bygga vidare HR-arbetet på ett mycket bra sätt. Det blev en effektiv, smidig och kvalitativ lösning för oss.

Eva Strand, CFO, Haglöfs, januari 2016

Läs mer om uppdraget i sin helhet


NASDAQ OMX hired Helen Borg from Intenco as a Consultant involved in our Career Paths project, Performance Management and Talent Management activities. Helen quickly picked up project deliverables and with her broad and extensive HR experience she was able to contribute to the success of the projects and come up with new ideas. She is fast, thorough and has great people skills. I would highly recommend Helen for any HR assignment in the future. – Anna-Maria Landin Global Head of Learning & Development, Associate Vice President at NASDAQ OMX


Anette came to us as an HR consultant to cover for a certain period of time the Head of HR function. She immediately settled in not only in her role but especially in the complex environment of a global operating company. She started adding value to the business, the Leadership Team and the organisation from day one. Her professionalism and leadership style, combined with her ‘technical’ skills, enabled her to develop the HR function further and was key to shape a sustainable people leadership agenda to ensure continuous development of our people. In many face-to-face conversations we brainstormed new ideas, used intensive sparring to prepare for business challenges and always had lots of fun! The fact that we kept Anette in the role at the end much longer than originally planned gives the evidence that she outperformed in her role and significantly contributed to our overall success story! Many thanks again Anette, we will miss you and I personally look forward to hopefully working with you again in the future.” Christian Löwe – General Manager BAT International.


Helen Borg from Intenco has been working with me as an HR consultant for an extended period of time at Transmode. Noticeable strengths with Helen is ability to work independently and get things done, profound competence as an HR generalist (with Employer Branding as a speciality) paired with enthusiasm and seeing challenges rather than problems. – Britt Alexandersson, HR Director, Transmode Systems AB


Som tjänsteföretag med verksamhet i många länder är det avgörande för oss att vi har en rekryteringsprocess som fungerar, som våra chefer känner sig bekväma med att använda och som hjälper oss att vi kan rekrytera rätt medarbetare. Anette hjälpte oss att ta fram en gemensam rekryteringsprocess för koncernen och utvecklade en rekryteringshandbok och verktygslåda för rekrytering till våra chefer. Tillsammans med HR cheferna i de olika länderna hjälpte hos oss att ta fram rollprofiler och nyckelkompetenser för våra viktigaste roller och att hitta en leverantör av tester som vi kan använda som en del i vår process. Anettes insats var helt avgörande i att få projektet i hamn såväl med avseende på kvalitet som att hålla den tidsplan som var uppsatt. Tack vare sin stora kunskap inom området och sitt höga engagemang har Anette blivit en högt uppskattad samarbetspartner som vi kommer att jobba tillsammans med igen.
- Richard Nelléus, VP HR Polygon Group


Academic Communication have appointed Intenco AB to help with our survey, Career Index. Helen from Intenco was through the start-up of the project a great source of expertice as a former HR manager and could with her deep knowleadge within HR and survey content support me in my work and help me to understand how we could use our survey in the best possible way. Helen is professional and always makes sure to deliver what she has promised. I would be more than happy to work with her again! – Charlotta Törnell, Marketing Manager, Communication, Academic Communication


I worked together with Helen at TNT and Helen is always doing a good and very professional job. I am happy to recommend her to any job within the HR segment. – Carl-Viggo Östlund, CEO, SBAB