Välkommen till Intenco

Professionella HR-konsulter med fokus på resultat

Vi är HR-konsulter med lång operativ erfarenhet från olika branscher och miljöer. Vår ambition är att vara det självklara valet för företag som behöver ett professionellt stöd i sitt HR-arbete, oavsett om det gäller strategiskt HR-arbete, utveckling av HR-processer, stöd i förändringsarbete, rekrytering av HR-proffs eller hjälp i det operativa arbetet. Hos Intenco hittar du både erfarna HR-generalister och djupa specialister inom HR.

Vi hjälper våra kunder i frågor som rör bl a:

  • Utveckling och implementering av HR-processer och verktyg för HR-arbetet
  • Genomlysning av HR i form av nulägesanalys och förslag på handlingsplan och fokusområden för förbättring och utveckling
  • Utveckling och utbildning av chefer och ledare i t ex arbetsmiljö
  • Projektledning av HR-projekt, t ex medarbetarundersökning, lönekartläggning mm
  • Organisationsförändring och avveckling
  • Svåra personalärenden och rehabilitering
  • Arbetsrättsligt stöd
  • Individuell coaching för chefer och medarbetare 
  • Professionell rekrytering, urvalsstöd och second opinion

Vi hjälper också våra kunder när en interim HR-chef behövs under en kortare eller längre period för att driva HR-arbetet och tillföra kompetens och erfarenhet. Därutöver arbetar vi med många företag som inte behöver en HR-chef på heltid men däremot behöver professionellt HR-stöd några dagar i veckan.

Rätt HR-konsult för uppdraget

Knutna till Intenco finns ett antal professionella och erfarna HR-konsulter med både generalistkunskaper och spetskompetenser inom många områden. Det gör det möjligt för oss att stötta dig som kund på samtliga områden inom HR och erbjuda just den kunskap och erfarenhet som behövs vid varje tillfälle. Vi arbetar ofta i team för att kunna skapa resultat på kort tid med hjälp av olika kompetenser.

Vi brinner för att skapa värde och resultat för våra kunder och vi vill hitta lösningar och driva utveckling genom ett affärs- och verksamhetsnära HR-arbete.  Vi har ofta förmånen att få följa med våra kunder över tid och vara med dem igenom olika skeden av deras utveckling och vi strävar alltid efter att bygga långsiktiga, förtroendebaserade relationer. Hör av dig till oss på mail och telefon för att få veta mer om vad en HR-konsult från Intenco kan tillföra ditt företag!

Kontakta oss