HR support online

Direktkontakt med våra HR-proffs

Behöver du hjälp med personalfrågor eller rådgivning inom HR och arbetsrätt? Har du ingen HR-chef i organisationen? HR support online ger dig ständig tillgång till expertkunskap inom HR och svar på dina frågor när de dyker upp.

Intencos tjänst HR-support Online är för dig som behöver svar och råd i olika personalfrågor. Vi tillhandahåller snabbt och effektivt stöd via mail och telefon till dig som chef eller till dig som jobbar med HR. Tack vare lång erfarenhet och gedigen kunskap inom HR så kan vi ge dig professionell hjälp när du behöver det. Exempel på frågeställningar:

 • Behöver jag förhandla med facket vid tillsättning av en ny chef?
 • Vilket ansvar har arbetsgivaren när en medarbetare är långtidssjukskriven?
 • En av mina medarbetare har mycket frånvaro, vad gör jag?
 • Kan jag avskeda en person med omedelbar verkan? Hur gör jag?
 • Vad innebär de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket om Systematisk arbetsmiljö som träder i kraft 31 mars 2016, för mig som arbetsgivare?

Andra områden som vi kan hjälpa Er inom:

 • Arbetsrätt & Kollektivavtalsfrågor
 • Anställningsavtal
 • Förmåner och löner
 • Kompetensutveckling
 • Chefsutveckling
 • Rehabilitering, arbetsträning
 • Medarbetarsamtal / Medarbetarundersökning
 • Semester och ledigheter
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Jämställdhet, kränkande särbehandling
 • Stresshantering
 • Rekrytering
 • Omplacering, Avveckling

Kontakta oss för mer information och för att komma igång med HR-support Online
hrsupport@intenco.se eller ring oss direkt på 08–685 81 00.

Kontakta oss