Om Intenco

Intencos affärsidé är att utifrån en humanistisk grundsyn få människor och företag att växa genom att tillhandahålla tjänster av seniora HR-konsulter, utbildare samt professionella coacher.

Våra samarbetspartners

Kontakta oss