Referenser

Citat från några av våra kunder:

Carsten Unbehaun, CEO, Haglöfs:

For Haglöfs, Intenco has been a superior supplier of HR recruitments during the past years. During my time as CEO we have carried out two successful recruitments with them, one Head of HR and also her replacement due to Maternity leave. To work with Intenco is smooth and efficient, they use an agile approach to the process and are very professional. You are totally confident they are building your Employer Brand during the process, which I see as a major strength. I can fully recommend Intenco when recruiting HR-profiles


Karin Severinson, CFO, Mojang:

Då vi rekryterat mycket under senaste året blev det uppenbart att vi behövde en dedikerad HR-chef här hos oss, som kan se till att vi fortsätter att vara den attraktiva arbetsplats vi är idag. För oss var det viktigt att hitta en kandidat som har erfarenhet av en liknande bransch, och en personlighet som passar in i vår kreativa kultur här på Mojang. Och lyckligtvis hittade vi den perfekta kandidaten med hjälp av Intenco och deras personliga bemötande och kompetens."


Annette Magnusson, HR chef, Takeda Pharma:

Förra året hade vi hjälp av Intenco med en företagsanpassad utbildning i arbetsmiljö. Cheferna var mycket positiva – Tänk att få en hel dag till att faktiskt diskutera både arbetsmiljö och ledarskap. En riktigt bra dag, väl investerad tid.


Martin Malm, CEO, Transcendent Group:

Anette has been working as our interim Head of HR with Transcendent Group in near 2 years. She has developed our HR processes significantly during this period. Anette has also been an important support to me and the rest of our managers within the Group. Anette was highly involved in the recruitment process when it was time for Transcendent Group to hire a full time Head of HR with splendid result.


Eva Strand, CFO, Haglöfs, januari 2016

När Helen Borg från Intenco kom in som interim HR-chef 2014 hade vi ett fundamentalt behov av stöd både med strategiska HR-frågor och när det gäller våra basprocesser eftersom vi inte hade någon HR-chef på plats då. Vi hade aldrig tidigare arbetat strukturerat med chefs- och ledarutveckling men det arbetet fick vi nu i gång med hjälp av Intenco. Våra chefer fick även bra stöd i den dagliga verksamheten. Intenco hjälpte oss att få upp HR på agendan som ett strategiskt viktigt område för att förbättra vår lönsamhet.

Samarbetet fungerade otroligt bra! Intencos konsulter är lätta att jobba med och har lång och bred erfarenhet som är värdefull. Att kunna få tillgång till flera Intenco-konsulter med olika styrkor och kompetensområden var viktigt för oss och det som gjorde samarbetet framgångsrikt.

Genom samarbetet har alla våra chefer tagit ett kliv framåt i sitt ledarskap och förståelsen och kunskapsnivån gällande HR-frågor har ökat i hela organisationen. Intenco fick även i uppdrag att rekrytera en HR-chef till oss på Haglöfs som en långsiktig lösning och när den personen var på plats kunde hon komma in och direkt ta vid och bygga vidare HR-arbetet på ett mycket bra sätt. Det blev en effektiv, smidig och kvalitativ lösning för oss.


Anna-Maria Landin Global Head of Learning & Development, Associate Vice President at NASDAQ OMX

NASDAQ OMX hired Helen Borg from Intenco as a Consultant involved in our Career Paths project, Performance Management and Talent Management activities. Helen quickly picked up project deliverables and with her broad and extensive HR experience she was able to contribute to the success of the projects and come up with new ideas. She is fast, thorough and has great people skills. I would highly recommend Helen for any HR assignment in the future.


Christian Löwe – General Manager BAT International.

Anette came to us as an HR consultant to cover for a certain period of time the Head of HR function. She immediately settled in not only in her role but especially in the complex environment of a global operating company. She started adding value to the business, the Leadership Team and the organisation from day one. Her professionalism and leadership style, combined with her ‘technical’ skills, enabled her to develop the HR function further and was key to shape a sustainable people leadership agenda to ensure continuous development of our people. In many face-to-face conversations we brainstormed new ideas, used intensive sparring to prepare for business challenges and always had lots of fun! The fact that we kept Anette in the role at the end much longer than originally planned gives the evidence that she outperformed in her role and significantly contributed to our overall success story! Many thanks again Anette, we will miss you and I personally look forward to hopefully working with you again in the future.”


Britt Alexandersson, HR Director, Transmode Systems AB

Helen Borg from Intenco has been working with me as an HR consultant for an extended period of time at Transmode. Noticeable strengths with Helen is ability to work independently and get things done, profound competence as an HR generalist (with Employer Branding as a speciality) paired with enthusiasm and seeing challenges rather than problems.


Richard Nelléus, VP HR Polygon Group

Som tjänsteföretag med verksamhet i många länder är det avgörande för oss att vi har en rekryteringsprocess som fungerar, som våra chefer känner sig bekväma med att använda och som hjälper oss att vi kan rekrytera rätt medarbetare. Anette hjälpte oss att ta fram en gemensam rekryteringsprocess för koncernen och utvecklade en rekryteringshandbok och verktygslåda för rekrytering till våra chefer. Tillsammans med HR cheferna i de olika länderna hjälpte hos oss att ta fram rollprofiler och nyckelkompetenser för våra viktigaste roller och att hitta en leverantör av tester som vi kan använda som en del i vår process. Anettes insats var helt avgörande i att få projektet i hamn såväl med avseende på kvalitet som att hålla den tidsplan som var uppsatt. Tack vare sin stora kunskap inom området och sitt höga engagemang har Anette blivit en högt uppskattad samarbetspartner som vi kommer att jobba tillsammans med igen.Charlotta Törnell, Marketing Manager, Communication, Academic Communication

Academic Communication have appointed Intenco AB to help with our survey, Career Index. Helen from Intenco was through the start-up of the project a great source of expertice as a former HR manager and could with her deep knowleadge within HR and survey content support me in my work and help me to understand how we could use our survey in the best possible way. Helen is professional and always makes sure to deliver what she has promised. I would be more than happy to work with her again!

Kontakta oss