Arbetsmiljöutbildning

Från och med den 31 mars 2016 gäller den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den ställer högre krav på att företag, och dess chefer, arbetar effektivt med arbetsmiljöfrågorna genom bland annat tydlighet och dialog. Allt för att säkerställa en god arbetsmiljö där medarbetarna inte upplever negativ stress på jobbet, utan formar en miljö där medarbetarna mår och presterar bättre.

Våra företagsanpassade endagskurser i Arbetsmiljö för chefer har under det senaste året varit oerhört uppskattade och deltagarna har genomgående gett högsta betyg till oss gällande innehåll, upplägg och kursledarnas kunskapsnivå. En VD uttryckte nyligen sin uppskattning och menade på att det egentligen är en ren ledarskapsutbildning, då mycket handlar om att skapa en tydlig och bra dialog mellan chef och medarbetare, tydliggöra ansvar och se fördelarna med att jobba aktivt med arbetsmiljöfrågor.

Utbildningen ges både på svenska och engelska, antingen som en heldagsutbildning eller fördelat på två halvdagar.

Ladda ner

Basutbildning
Kontakta oss