Arbetsmiljö

Vi på Intenco kan arbetsmiljö. Vi hjälper våra kunder att säkerställa att de är rätt rustade för att axla sitt arbetsmiljöansvar. Det kan handla både om att se över rutiner, processer och organisation kring arbetsmiljöfrågorna men också om att höja kompetenser hos HR och chefer. Vi kan också hjälpa till att snabbt hantera en uppkommen svår situation som kräver en skyndsam utredning.

Söker du en arbetsmiljöutbildning, en arbetsmiljöutredning eller verktyg för att hantera stress? Läs mer här nedan och välkommen att kontakta oss för mer information - helen.borg@intenco.se (070-883 85 88)

Arbetsmiljöutbildning för chefer
Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö ställer höga krav på att företag, och dess chefer, arbetar effektivt med arbetsmiljöfrågorna genom bland annat tydlighet och dialog. Allt för att säkerställa en god arbetsmiljö där medarbetarna inte upplever negativ stress på jobbet, utan formar en miljö där medarbetarna mår och presterar bättre.

Våra företagsanpassade endagskurser i Arbetsmiljö för chefer har under det senaste året varit oerhört uppskattade och deltagarna har genomgående gett högsta betyg till oss gällande innehåll, upplägg och kursledarnas kunskapsnivå. En VD uttryckte nyligen sin uppskattning och menade på att det egentligen är en ren ledarskapsutbildning, då mycket handlar om att skapa en tydlig och bra dialog mellan chef och medarbetare, tydliggöra ansvar och se fördelarna med att jobba aktivt med arbetsmiljöfrågor.

Utbildningen ges både på svenska och engelska, antingen som en heldagsutbildning eller fördelat på två halvdagar.

Arbetsmiljöutredning
Intencos konsulter kan snabbt komma in och göra en oberoende utredning i situationer då detta behövs, t ex kopplat till situationer där man misstänker att mobbing, kränkning, trakasserier eller diskriminering ägt rum. Flera av våra konsulter är utbildade i den norska metoden faktaundersökning som utgör ett mycket bra verktyg för dessa utredningar.

Faktaundersökning är en evidensbaserad utredningsmetod som används när påståenden om mobbning och trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Metoden är utvecklad av två av Norges främsta mobbningsforskare i samarbete med arbetsmiljöverk och arbetsmarknadens parter, vilket gör den unik i sitt slag. 

I vårt utredningsarbete beskriver vi den aktuella situationen på̊ ett sätt som tydligt förhåller sig till svensk arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt. Vi använder vår gedigna kompetens inom HR och praktiskt arbetsmiljöarbete i kombination med vår långa erfarenhet av, och metodik för, komplext utredningsarbete.

Läs mer om hur Intenco arbetar med arbetsmiljöutredning här.

Stresshantering och självledarskap
Stress är en omfattande och ökande orsak till ohälsa på arbetsplatsen som även leder minskad produktivitet och försämrade resultat. Denna problematik behöver förstås hanteras från flera olika perspektiv men en viktig del i det förebyggande arbetet är kunskap och utbildning, för både medarbetare och chefer. Vi genomför ofta arbetsmiljöutbildningar för chefer och vi har även tagit fram ett par olika utbildningar/program för att stötta dig som arbetsgivare att ge dina medarbetare bättre förutsättningar att hantera dagens arbetsliv. 

”Verktyg för stresshantering” är ett djupgående program som sträcker sig över ca två månader för att på så sätt leda till varaktig beteendeförändring hos individen. Genom en kombination av individuell coaching och mindfulnessövningar i arbetsgruppen utforskar vi olika metoder för att känna ökad balans i vardagen. 

”Utveckla ditt självledarskap” är en heldagsutbildning som riktar sig medarbetare och chefer och syftar till att ge individen verktyg för mer hållbar effektivitet på jobbet, grundläggande verktyg i mindfulness och kunskap i att leda sig själv. 

Läs mer i produktbladen nedan. Hör av dig till Intenco om du är i behov av fördjupning inom arbetsmiljö - helen.borg@intenco.se (070-883 85 88)

Kontakta oss