Utveckling av chefer och ledare

Utbildning

Som erfaren chef kan man behöva fylla på sin verktygslåda ytterligare och uppdatera sina kunskaper medan nya chefer söker en grundläggande förståelse för sitt ansvar när det gäller olika dimensioner av chefsrollen.  Vi skräddarsyr chefsutbildningar och utvecklingsprogram bestående av flera olika moduler, för att passa just era behov och målsättningar.

Våra utbildningar handlar ofta dels om ledarskapets verktyg för att hantera feedback, coaching, svåra samtal osv, men även om att fylla på med de kunskaper som behövs inom arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor, rekrytering, utvecklingssamtal, lönesättning och liknande. Kunskaperna som cheferna får med sig ska kunna omsättas direkt i vardagen.

Exempel på utbildningar:

  • Arbetsmiljöutbildning för chefer, skyddsombud eller HR
  • Ny som chef
  • Kompetensbaserad rekrytering
  • Utbildning för HR i rehabiliteringsprocessen

Individuell chefsutveckling - Coaching

Att vara chef är inte enkelt. I tider av förändring skiftar förväntningar och krav på cheferna i organisationen utan att de alltid fått rätt förutsättningar att axla det ansvaret. Vi erbjuder professionell coaching för att stärka både nya och erfarna chefer i sitt ledarskap och hjälpa dem i de utmaningar de står inför.

Intencos program för professionell chefscoaching löper normalt över en period om sex månader. Du träffar din personliga coach ungefär en gång i månaden för att reflektera kring ditt nuläge, dina behov av utveckling samt mål för framtiden. Exempel på utvecklingsbehov kan vara att effektivisera dina arbetsmetoder, utveckla dina ledaregenskaper, hitta nya karriärvägar eller förbättra din kommunikationsförmåga. Vi utgår från dig och arbetar tillsammans fram konkreta och genomförbara mål.

Intencos coacher har genomgått Leapfrogs coachutbildning (eller motsvarande) i enlighet med ICF-standard (International Coaching Federation) och har lång erfarenhet av individuell coaching, rekrytering, personbedömning och eget chefskap. Med Intencos kunskap och erfarenhet av olika situationer, frågeställningar, roller och befattningar bidrar vi med input som är värdefull när våra klienter funderar över sin framtid i en utvecklingsprocess.

Få en utvecklingsinsats som gör skillnad – kontakta oss på info@intenco.se.

Kontakta oss