Coaching

Pia vid tavla

Coachning för chefer, ledare och medarbetare

Intencos coacher har genomgått coachutbildning i enlighet med ICF-standard (International Coaching Federation) och har lång erfarenhet av individuell coaching, rekrytering, personbedömning och eget chefskap. Med Intencos kunskap och erfarenhet av olika situationer, frågeställningar, roller och befattningar bidrar vi med input som är värdefull när våra klienter funderar över sin framtid i en utvecklingsprocess.

 

Individuell chefsutveckling

Att vara chef är inte enkelt. I tider av förändring skiftar förväntningar och krav på cheferna i organisationen utan att de alltid fått rätt förutsättningar att axla det ansvaret. Vi erbjuder professionell coaching för att stärka både nya och erfarna chefer i sitt ledarskap och hjälpa dem i de utmaningar de står inför.

Intencos program för professionell chefscoaching är alltid individ- och företagsanpassade och löper normalt över en period om sex månader. Du träffar din personliga coach ungefär en gång i månaden för att reflektera kring ditt nuläge, dina behov av utveckling samt mål för framtiden.

Vi har bland annat hjälpt chefer som behövt;

 • Effektivisera sina arbetsmetoder och stärka sitt självledarskap
 • Utveckla verktyg för bättre balans i vardagen
 • Bli en starkare ledare
 • Karriärscoaching – vad är nästa steg för mig och hur tar jag mig dit?
 • Förbättrad kommunikationsförmåga
 • Hantera svåra ärenden i en snabbrörlig vardag

Individuell medarbetarutveckling

Medarbetarutveckling syftar till att stärka era medarbetare och skapa en framgångsrik och välmående organisation. 

Tillsammans med en av våra coacher får din medarbetare möjlighet att stärka sitt självedarskap, sätta rätt mål och hitta kraft som gör att målet blir verklighet. Coachning kan ge: 

 • Ökad självinsikt 
 • Stärkt kommunikation 
 • Identifiering och utveckling av individens styrkor 
 • Att skapa beteendeförändring 
 • Att hitta motivation och rikting 
 • Karriärutveckling

 

Vi erbjuder en verktygslåda med strategier, praktiska verktyg och metoder som direkt kan användas. Målet är att dina medarbetare ska motiveras till att påverka sin situation och därmed prestera bättre. När vi coachar utgår vi alltid från medarbetarens specifika utmaningar och mål. 

Få en utvecklingsinsats som gör skillnad – kontakta oss på:

Karin Sara sittandes mingel