Compensation & Benefits

HR-konsulter förklarar förmåner, inventering och bolagsförvärv

Stöd inom Compensation & Benefits

Vi arbetar brett inom Compensation & Benefits området med allt från administrativa uppgifter, till stöd för chefer och medarbetare samt HR-chef och ledningsgrupp.  Vi hjälper er att se över nuvarande policys, riktlinjer och rutiner, processer och systemstöd. Våra konsulter har gedigen kompetens inom de flesta förmåner inklusive pension och försäkring. Några exempel på när vi kan hjälpa till:
  • Interims uppdrag HR-specialist: Vid vakans eller tillfälligt stöd vid arbetstoppar och vid avlastning i pågående projekt.
  • Konsultuppdrag: Exempelvis audit/inventering eller när specialistkunskap behövs vid upp upphandling och hjälp med kravställning.
  • Projektledning och koordinering av projekt vid harmonisering eller integrering vid bolagsförvärv. Vi kan också leda implementation av ny leverantör/förmånsportal eller dylikt
Vi arbetar givetvis med internationella bolag såväl som svenska bolag och har erfarenhet av både kollektivavtalade och icke-kollektivavtalade förmåner och pensionsplaner. Vill du veta mer? Kontakta oss på