Compensation & Benefits

HR-konsulter förklarar förmåner, inventering och bolagsförvärv

Stöd inom Compensation & Benefits

Vi arbetar brett inom compensation och benefits och hela dess område med allt från administrativa uppgifter till stod för chefer, medarbetare och ledningsgrupper. Vi hjälper er att se över nuvarande policys, riktlinjer, rutiner, processer och systemstöd. Våra konsulter har gedigen kompetens inom de flesta förmåner, inklusive pension och försäkring.

Några exempel på när vi kan hjälpa till:

  • Interimsuppdrag med en HR-specialist: Vid vakans eller tillfälligt stöd vid arbetstoppar eller avlastning i pågående projekt.
  • Konsultuppdrag: Exempelvis audit/inventering, eller när specialistkunskap behövs vid upphandling och hjälp med kravställning.
  • Projektledning och koordinering av projekt vid harmonisering eller integrering vid bolagsförvärv. Vi kan också leda implementationer av en ny leverantör, förmånsportal eller liknande.

.

Vi arbetar med internationella bolag såväl som svenska bolag och har erfarenhet av både kollektivavtalade och icke-kollektivavtalade förmåner. Vill du veta mer?

Kontakta oss på: