Annika Christenson

Annika Christenson

HR-konsult

Annika Christenson har en lång och bred HR-erfarenhet inom bl a Telekombranschen. Hon är examinerad Rehabkoordinator vid Karolinska Institutet och arbetar mycket med svåra personal- och rehabärenden hos våra kunder. Hon har en styrka inom arbetsrätten och arbetar mycket med förhandlingar och fackliga kontakter på uppdrag av våra kunder.

Hon är även utbildad i utredningsmetodik och genomför regelbundet utredningar av kränkningar/trakasserier och mobbing hos våra kunder. Annika är även utbildad och diplomerad coach hos CoachCompanion enligt ICF standard (International Coaching Federation).