Helene Waldhagen

Helene Waldhagen

Helene Waldhagen

HR-konsult

Helene Waldhagen har lång erfarenhet från ledande positioner både inom HR i både offentliga och privata verksamheter. Hon har en generell och gedigen kompetens inom hela HR-spektrat och styrkor i frågor som att digitalisera HR-processerna och beskriva HR i siffror för att kunna bereda kloka beslut. Hon har stor kunskap i kollektivavtalsfrågor och är van att leda HR-team i utveckling och förändring.

Helene är också certifierade i utredningsmetodik och leder ofta Intencos utredningsarbete när våra kunder behöver hjälpa att skyndsamt titta på en situation kring kränkning, trakasserier eller mobbing.