Ingrid Kalderén

Ingrid Kalderen

Ingrid Kalderén

HR-konsult

Ingrid Kalderén har lång erfarenhet av verksamhets-, organisations- och individutveckling i små och medelstora företag med erfarenhet av att koppla affärsstrategier till konkreta operativa aktiviteter eller projekt inom HR-området. Ingrid har mångåriga erfarenhet som ledare, HR-chef och projektledare, samt erfarenhet av både ledarrekrytering och ledarutveckling, vilket gör henne väl förtrogen med betydelsen av kompetenta ledare i en verksamhet och ledarrollens utmaningar.

Jag brinner för att i mitt HR arbete stötta individer, organisationer och verksamheter att utvecklas i linje med deras visioner och mål. Jag blir glad när jag kan bidra till att individer kan känna sig resursstarka och engagerade i sitt självledarskap och när tydliga HR processer och god kommunikation hjälper organisationer att fokusera på det som är viktigt och trygga ledare stödjer sina verksamheter att nå sina mål.