Lena Hjalmarström

Lena Hjalmarström

HR-konsult

Lena Hjalmarström är HR-konsult och coach med lång erfarenhet i det breda HR-arbetet. Sen 2011 har Lena arbetat som HR-konsult i olika uppdrag där hon snabbt satt sig in i nya verksamheter och byggt viktiga relationer och genom detta levererat önskat resultat. Sedan 2010 är Lena utbildad och diplomerad Coach enligt ICF standard (International Coaching Federation). Lena har även tidigare agerat som assisterande coach vid Coach Companions Coachutbildning. Lena går ofta in i uppdrag som rör coaching, chefsutveckling, medling- och konfikthantering och hon stöttar många av våra kunder med utmaningar inom arbetsmiljöområdet. Lena leder ofta Intencos digitala arbetsmiljöutbildningar.

Jag brinner för att stötta chefer i deras medarbetarfrågor, att agera bollplank till dem i exv prestationsutmaningar, trivsel eller konflikter mellan medarbetare. Det är lika häftigt varje gång en klok chef tar hjälp – att se hur de både blir lättade och får ny energi när de tar tag i en situation som skavt under en tid.