Madelene Segertoft

Madelene Segertoft

Madelene Segertoft

HR-konsult

Madelene Segertoft är specialiserad på organisationer i förändring med sälj- och kundperspektiv som bas. Hon stöttar i organisationsutveckling, process och projektarbete kopplat till värdeskapande mot kund. Madelene hjälper företag i deras behov kring att skapa en gemensam vision, driva förändringsarbete, utveckla sina ledare i syfte att bygga tillit och skapa en stark grund för att kunna leda i en snabbt föränderlig värld. Hon stöttar i konfliktlösning och hjälper grupper att hitta tillbaka till arbetsglädjen för hela arbetsgruppen.

Jag brinner för att frigöra energi och handlingskraft och hitta en större mening i det man gör. Förenklat handlar det om att ta sig tid för meningsfulla möten kring angelägna frågor.