Marie Moberg

Marie Moberg

HR-konsult

Marie Moberg har 20 års erfarenhet av inom området Compensation & Benefits från flera stora svenska företag och tidigare även som konsult. Hennes erfarenhet spänner över flera branscher såsom telecom, tillverkning och bostadsutveckling och hon har projektlett flera stora transformationsprojekt inom inom kompensationsområdet.

Exempel på uppdrag har varit att se över, strukturera och implementera nya typer av rörlig lön samt implementering av HRIS modulen Compensation i Success Factors.