Michaela Larsson

Michaela Larsson

HR-konsult

Michaela Larsson är HR-konsult på Intenco AB. Hon beskriver sig själv som väldigt strukturerad och detaljorienterad i sitt arbete. Hon har erfarenhet av administrativt HR-arbete och implementering av HR-system samt ärendesystem. Att utveckla processer och rutiner för att effektivisera HR-arbetet är något som hon värderar i arbetet.

Jag brinner för att utveckla HR-processer som bidrar till lättare arbetssätt både inom HR-teamet, för chefer och medarbetare, samt att hjälpa chefer/medarbetare i olika situationer.