Per Lindmark

Per Lindmark

HR-Konsult

Per Lindmark har lång erfarenhet från ett flertal branscher med verksamhets-, organisations- och individutveckling i små till stora företag, där både system- och personalvetenskap skapat erfarenhet av att förstå IT och affärsstrategier till konkreta operativa aktiviteter inom HR-området. Per har flerårig erfarenhet som HR-chef, HR-partner och projektledare samt erfarenhet av både ledarrekrytering, ledarutveckling och säkerhetsprövningar. Detta har gjort honom väl förtrogen med betydelsen av kompetenta och empatiska ledare i olika verksamheter och han har stor förståelse för ledarrollens betydelse i för ett fungerande företag.

Jag brinner för att i mitt HR arbete coacha individer, organisationer och verksamheter i deras utveckling på förändringsresan till det aktiva medarbetarskapet.  Jag känner extra glädje när jag bidragit och varit en del av grupper och individers utveckling i ett engagerat medarbetarskap. Där tydliga och enkla processer inom HR och kommunikation, skapar mervärde och utvecklar organisationer till att prioritera det som är viktigt. I slutändan genererar det modiga och engagerade ledare som utvecklar sina medarbetare i verksamheter där kärnvärden och tydliga målsättningar är en naturlig del i en arbetsdag.