Sara Svärdsén

Sara Svärdsén

HR-konsult

Sara Svärdsén är HR-konsult och intern projektkoordinator på Intenco AB. Hon är en relationsskapande person som drivs av att jobba utvecklingsorienterat och målinriktat med HR i de projekt och leveranser hon tar sig an. Hon har erfarenhet av operativt och strategiskt HR-arbete inom både offentlig och privat sektor och av att driva olika typer av projekt med fokus på frågor som rör medarbetarskap, företagskultur, ledarskap, arbetsmiljö, rekrytering och employer branding. Hon motiveras av att stötta chefer och verksamheter med det som behövs inom HR-området och är alltid öppen för en ny utmaning.

Jag brinner för att bidra till utveckling genom att förstå våra kunders behov och agera stöttande, problemlösande och rådgivande.