Kundcitat från ett HR-konsultuppdrag

Intencos konsult blev snabbt en naturlig del i det affärsområde hon stöttade men också en del av People & Culture’s organisation. Konsulten kunde bidra med både kompetens och erfarenhet och därmed tillföra värde till organisationen. Att engagera en så senior och erfaren konsult till dessa relativt komplexa uppdrag är värt mycket.

Lo Hjort, HR-direktör ISS Facility Services Sweden

Professionellt stöd från erfaren HR-konsult

Ofta behöver våra kunder hjälp inom ett specifikt HR-område, med en viss utmaning som de står inför. Våra HR-konsulter kan, tack vare sin gedigna erfarenhet, snabbt sätta sig in i kundens behov och skapa värde. Vi ger stöd vid alla typer av utmaningar inom HR och våra uppdrag varierar från kortare punktinsatser, ett stöd på timbasis eller ett par dagar i veckan till en HR-konsult på plats under en längre tid.

Exempel på uppdrag kan vara:

  • Bygga HR-processer och professionalisera HR-arbetet 
  • HR-Audit för att få en nulägesbild av hur HR fungerar avseende processer, kompetenser, arbetssätt och organisation samt identifiera utvecklingsområden på kort och lång sikt.
  • Utveckling av process och verktyg för målstyrning och utvecklingssamtal inklusive utbildning av chefer
  • Organisationsutveckling och organisationsförändring inkl chefsstöd, kommunikation och fackliga förhandlingar
  • Hantering av svåra personalärenden och rehabiliteringar
  • Frågor som rör arbetsmiljö och arbetsrätt

Intenco tillhandahåller professionellt stöd som HR-konsulter utifrån dina specifika behov. Ibland arbetar vi i team och kan då bidra med olika kompetenser och erfarenheter parallellt när det behövs. Läs gärna mer om våra konsulter här

Vill du höra mer? Kontakta oss gärna - anette.lidman@intenco.se +46 767 850670

Kontakta oss

Denna sida använder cookies. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies och hantering av dina personuppgifter enligt GDPR.
 

OK