HR-konsult

Ofta behöver våra kunder hjälp inom ett specifikt HR-område, med en viss utmaning som de står inför. Våra HR-konsulter kan, tack vare sin gedigna erfarenhet, snabbt sätta sig in i kundens behov och skapa värde. Vi ger stöd vid alla typer av utmaningar inom HR och våra uppdrag varierar från kortare punktinsatser, ett stöd på timbasis eller ett par dagar i veckan till en HR-konsult på plats under en längre tid. Exempel på uppdrag kan vara:

  • Bygga HR-processer och professionalisera HR-arbetet 
  • HR-Audit för att få en nulägesbild av hur HR fungerar avseende processer, kompetenser, arbetssätt och organisation samt identifiera utvecklingsområden på kort och lång sikt.
  • Utveckling av process och verktyg för målstyrning och utvecklingssamtal inklusive utbildning av chefer
  • Organisationsutveckling och organisationsförändring inkl chefsstöd, kommunikation och fackliga förhandlingar
  • Hantering av svåra personalärenden och rehabiliteringar
  • Frågor som rör arbetsmiljö och arbetsrätt

Intenco tillhandahåller professionellt stöd som HR-konsulter utifrån dina specifika behov. Ibland arbetar vi i team och kan då bidra med olika kompetenser och erfarenheter parallellt när det behövs.

Vill du höra mer? Kontakta oss gärna - anette.lidman@intenco.se (076-785 06 70) 


Direktkontakt med våra HR-proffs

Intencos tjänst HR-support Online är för dig som behöver svar och råd i olika personalfrågor. Vi tillhandahåller snabbt och effektivt stöd via mail och telefon till dig som chef eller till dig som jobbar med HR. Tack vare lång erfarenhet och gedigen kunskap inom HR så kan vi ge dig professionell hjälp när du behöver det. Exempel på frågeställningar:

  • Behöver jag förhandla med facket vid tillsättning av en ny chef?
  • Vilket ansvar har arbetsgivaren när en medarbetare är långtidssjukskriven?
  • En av mina medarbetare har mycket frånvaro, vad gör jag?
  • Kan jag avskeda en person med omedelbar verkan? Hur gör jag?

Kontakta oss för mer information och för att komma igång med HR-support Online
hrsupport@intenco.se eller ring oss direkt på 08–685 81 00.

Kontakta oss