HR-konsult

Ofta behöver våra kunder hjälp inom ett specifikt HR-område, med en viss utmaning som de står inför. Våra HR-konsulter kan, tack vare sin gedigna erfarenhet, snabbt sätta sig in i kundens behov och skapa värde. Vi ger stöd vid alla typer av utmaningar inom HR och våra uppdrag varierar från kortare punktinsatser, ett stöd på timbasis eller ett par dagar i veckan till en HR-konsult på plats under en längre tid. Exempel på uppdrag kan vara:

  • Bygga HR-processer och professionalisera HR-arbetet hos företag som växer snabbt
  • Utveckling av process och verktyg för målstyrning och utvecklingssamtal inklusive utbildning av chefer
  • Organisationsutveckling och organisationsförändringsarbete inkl chefsstöd och kommunikation
  • Fackliga förhandlingar
  • Hantering av svåra personalärenden och rehabiliteringar
  • Employer branding & talent management för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla talanger
  • HR-chefsrekryteringar och specialistrekryteringar inom HR
  • Frågor som rör arbetsmiljö och arbetsrätt

Intenco tillhandahåller professionellt stöd som HR-konsulter utifrån dina specifika behov. Ibland arbetar vi i team och kan då bidra med olika kompetenser och erfarenheter parallellt när det behövs.

Kontakta oss