HR-konsult

Team diskuterar arbetet som Intenco kan bidra med som interim HR-konsult

Professionellt stöd från erfaren HR-konsult

Ofta behöver våra kunder hjälp inom ett specifikt HR-område, med en viss utmaning som de står inför. Våra HR-konsulter kan, tack vare sin gedigna erfarenhet, snabbt sätta sig in i kundens behov och skapa värde. Vi ger stöd vid alla typer av utmaningar inom HR och våra uppdrag varierar från kortare punktinsatser, ett stöd på timbasis eller ett par dagar i veckan till en HR-konsult på plats under en längre tid.

Exempel på uppdrag kan vara:

  • Bygga HR-processer och professionalisera HR-arbetet
  • HR-Audit för att få en nulägesbild av hur HR fungerar avseende processer, kompetenser, arbetssätt och organisation samt identifiera utvecklingsområden på kort och lång sikt.
  • Utveckling av process och verktyg för målstyrning och utvecklingssamtal inklusive utbildning av chefer
  • Organisationsutveckling och organisationsförändring inkl chefsstöd, kommunikation och fackliga förhandlingar
  • Hantering av svåra personalärenden och rehabiliteringar
  • Frågor som rör arbetsmiljö och arbetsrätt

Intenco tillhandahåller professionellt stöd som HR-konsulter utifrån dina specifika behov. Ibland arbetar vi i team och kan då bidra med olika kompetenser och erfarenheter parallellt när det behövs. Läs gärna mer om våra konsulter här.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.