HR-konsult

Team diskuterar arbetet som Intenco kan bidra med som interim HR-konsult

Professionellt stöd från erfaren HR-konsult

Ofta behöver våra kunder hjälp inom ett specifikt HR-område, med en viss utmaning som de står inför. Våra HR-konsulter kan, tack vare sin gedigna erfarenhet, snabbt sätta sig in i kundens behov och skapa värde. Vi ger stöd vid alla typer av utmaningar inom HR och våra uppdrag varierar från kortare punktinsatser, ett stöd på timbasis eller ett par dagar i veckan till en HR-konsult på plats under en längre tid.

Exempel på uppdrag kan vara:

  • Bygga HR-processer och professionalisera HR-arbetet
  • HR-Audit för att få en nulägesbild av hur HR fungerar avseende processer, kompetenser, arbetssätt och organisation samt identifiera utvecklingsområden på kort och lång sikt.
  • Utveckling av process och verktyg för målstyrning och utvecklingssamtal inklusive utbildning av chefer
  • Organisationsutveckling och organisationsförändring inkl chefsstöd, kommunikation och fackliga förhandlingar
  • Hantering av svåra personalärenden och rehabiliteringar
  • Frågor som rör arbetsmiljö och arbetsrätt

Intenco tillhandahåller professionellt stöd som HR-konsulter utifrån dina specifika behov. Ibland arbetar vi i team och kan då bidra med olika kompetenser och erfarenheter parallellt när det behövs. Läs gärna mer om våra konsulter här.