Interim HR

Interim HR

Interim HR för korta och långa uppdrag

Ibland behövs en interim HR-chef, HR Business Partner eller HR Generalist under en kortare eller längre period. Ett HR-stöd kan behövas på heltid eller deltid och ibland handlar behovet om att driva ett förändringsarbete eller axla en roll i väntan på en rekrytering, under en sjukskrivning , en omorganisation eller en förändringsresa.

Flera av våra kunder är bolag som växer snabbt. En del av dem har ingen egen HR–funktion men har däremot behov av professionellt stöd i olika HR-frågor vid olika tillfällen och ofta finns det i dessa företag ett ganska stort behöv av chefsstöd. I takt med att man växer finns det ofta ett ökat behov av att bättre strukturera sitt HR-arbete utan att för den skull fastna i komplexa processer och strukturer. Det är där vi kommer in i bilden.

Våra HR-konsulter är vana att snabbt komma in i organisationen, t ex i en roll som interim HR-chef, med fullt engagemang för att sätta sig in i företagets verksamhet, affär och HR-strategi och möta behoven i just din verksamhet.

Vet du inte exakt vilket behov du har? Kontakta Intenco och läs mer om några av våra vanligaste kompetenser som vi kan erbjuda nedan:

En HRBP / HR Partner stöttar din organisation när du behöver stöd i det breda HR arbetet och ett kompetent bollplank till cheferna. 

  • En interim Human Resources Business Partner (HRBP) eller en interim HR Partner är en erfaren person med kunskaper i hela bredden av HR-frågor och en god förståelse för ett affärsnära HR-arbete.
  • En interim HRBP arbetar nära cheferna som stöd, coach och bollplank till dem i deras dagliga utmaningar en också som ett mer strategiskt bollplank i HR-frågor.
  • En interim HRBP driver, och är ett stöd i, hela bredden av HR-frågor och årets alla HR-processer såsom performance reviews, arbetsmiljöfrågor, utvecklingssamtal, lönerevision, svåra samtal, rehab mm. En HRBP är ofta också en del av ledningsgruppen.

En HR-chef / HR-direktör leder HR-teamet, både i den dagliga verksamheten och i det strategiska HR-arbetet.

  • En interim HR chef eller HR direktör leder HR-teamets arbete utifrån verksamhetens behov, både strategiskt och operativt. Någon i den här rollen har ofta personalansvar för ett HR-team, ansvarar för det dagliga HR-arbetet såväl som det mer HR-strategiska arbetet i företaget.
  • En interim HR-chef eller HR-direktör har en bred HR-kompetens där man står stadig i hela HR-agendan och har därutöver en vana att leda team och axla såväl det dagliga som det mer strategiska HR-arbetet. En interim HR-chef eller HR-direktör fungerar också som ett viktigt stöd och bollplank till ledningen i samtliga HR-frågor.
  • En interim HR-chef eller HR-direktör leder arbetet med företagets samtliga HR-processer och –aktiviteter och ansvarar för att säkerställa att dessa stödjer de affärsmässiga målen.

En HR generalist stöttar med bred support inom HR vid sidan av de seniora kompetenserna.

  • Det är inte alltid det behövs en senior HR-konsult till ett uppdrag. Ibland handlar det om att HR-teamet behöver förstärkas med en HR-generalist som har lite mindre erfarenhet, som kan arbeta mer HR-administrativt eller som stöd i olika HR-projekt.
  • I våra uppdrag finns det ofta olika typer av behov; vissa behöver axlas av en mer senior HR-konsult med gedigen HR-chefserfarenhet medan för andra uppgifter är det mer av en HR-generalist som behövs. Väldigt ofta blir kombinationen av dessa två oerhört värdeskapande.
  • Intencos HR-generalister är digitalt starka och bidrar ofta i projekt kring digitalisering av HR hos våra kunder.