Interim HR

Interim HR för korta och långa uppdrag

Ibland behövs en interim HR-chef, HR Partner eller HR direktör under en kortare eller längre period. Ett HR-stöd kan behövas på heltid eller deltid och ibland handlar behovet om att driva ett förändringsarbete eller axla en roll i väntan på en rekrytering eller under en sjukskrivning.

Flera av våra kunder är bolag som växer. En del av dem har ingen egen HRchef men har däremot behov av professionellt stöd i personalfrågor vid olika tillfällen och ofta finns det i dessa företag ett ganska stort behöv av chefsstöd. I takt med att de växer ser de ofta ett ökat behov av att bättre strukturera sitt HR-arbete utan att för den skull fastna i komplexa processer och strukturer. Det är där vi kommer in i bilden. Vi har erfarna konsulter som går in som interim HR-chef med fullt engagemang för företagets verksamhet, affär och personalfrågor.

Är du i behov av en interimslösning? Kontakta Intenco: