Intenco fortsätter att vässa sin utredningskompetens

Intenco fortsätter att vässa sin utredningskompetens

Det råder brist på utredare av kränkande särbehandling skriver DN. Det här är ett område som Intenco verkat inom länge och nu förstärker vi vårt utredarteam ytterligare. Genom vi att kombinerar HR-kompetens, stor erfarenhet av arbetsmiljöutredningar och gedigen utredningsmetodik är vi en flitigt anlitad partner i dessa frågor. Intencos Maria Waller, certifierad i metodiken Faktaundersökning, berättar mer:

Vad tror du kommer att hända på här området framöver?
Lagstiftningen kan komma att skärpas. Det är betydligt mer fokus på problematiken kring kränkningar och trakasserier nu vilket naturligtvis är bra. Jag tror också att medarbetarna generellt sett är mer medvetna, ställer krav och har förväntningar på att arbetsgivaren hanterar dessa frågor rätt.

Vad har utbildningen och certifieringen i faktaundersökning givit dig?
En väldigt bra metodik att använda i vårt utredningsarbete. Utbildningen har också givit en uppdatering kring hela lagstiftningsområdet och hur man implementerar ett väl fungerande arbetsmiljöarbete hos en kund. Vi är väl förberedda för att hjälpa arbetsgivare med deras arbetsmiljöarbete och har genomfört ett stort antal utredningar bara under det senaste halvåret.

Hur ser du på rollen som utredare?
Det är otroligt viktigt att vara både oberoende och neutral. Vår roll är att sortera ut, och presentera, fakta. Vi är inte där för att vara domare, det är inte alls vår uppgift. Det handlar om att ha ett sätt att ta reda på fakta så att alla inblandade känner sig lyssnade till och respekterade – inklusive den som är anklagad. I slutänden ska vi hjälpa både företaget och de involverade individerna att kunna verka på ett bättre sätt framåt.

Vad är Intencos styrkor som utredare tycker du?
Det är helt klart vår gedigna erfarenhet som utredare tillsammans med vår kunskap inom HR, arbetsmiljö, arbetsrätt och samtalsmetodik. Det blir en väldigt bra kombination och vi står väldigt starka i vår kompetens. Därutöver självklart det faktum att vi är oberoende jämfört med när man gör den här typen av utredning internt.

Faktaruta
Metoden Faktaundersökning brukar av ledande experter beskrivas som ”Golden standard” för rättssäkra kränkningsutredningar. Metoden har utarbetats av mobbningsforskare i samarbete med arbetsrättsjurist. Intencos konsulter har gått utbildning i metoden direkt hos upphovsmännen Ståle Einarsen och Helge Hoel.

Våra senaste nyheter

Helen Borg Anette Lidman skrattar i powersuits. Intenco HR-konsulter. Interim HR. HR-rekrytering.

Nyhetsbrev Juni 2023

Nu är det snart dags att summera första halvan av det här året och ta sikte mot hängmattan för lite välbehövlig vila och reflektion. Det

Läs mer »