Learning & Development- med Cecilia Linder

Learning & Development- med Cecilia Linder

Lärande och utveckling är ständigt aktuella frågor ute i arbetslivet idag och många företag utmanas i hur man ska arbeta med detta. Den här veckan har vi tagit tempen på vår Intenco-konsult Cecilia Linder när det kommer till just detta område.

Hej Cecilia, berätta kort vad du gör i ditt arbete inom learning & development?

Jag arbetar brett och hjälper företag och organisationer att driva initiativ kring lärande, utveckling och förändring. Allt ifrån att stötta verksamheten i att skapa strategier för lärande och utveckling utifrån affärsmål till att praktiskt stötta och leda medarbetare och chefer inom kompetensförsörjning, förändrings- och utvecklingsarbete.

Varför är detta så viktigt?

Det händer mycket i vår omvärld, inte minst med tanke på den tekniska och digitala utvecklingen, vilket resulterar i nya behov hos våra kunder. Det avspeglas i nya sätt att arbeta och anpassning av våra affärer för att vara fortsatt relevanta för våra kunder.

En av de viktigaste konkurrensfördelarna framöver är hur snabbt vi snappar upp förändrade kundbehov, beteenden och trender samt anpassar våra produkter och erbjudanden. Och det går undan. Plötsligt dyker det upp en ny app med nya funktioner som snabbt kan spela ut dig som aktör om du inte agerar. Det ställer krav på nya förmågor och kompetenser.

För att vara rustad inför kommande utmaningar är det viktigt att arbeta strategiskt och proaktivt med lärande och säkerställa att man har en struktur och en plan. Att ha medarbetare med rätt förmågor och kompetens i rätt tid är en ovärderlig tillgång som hjälper oss att agera snabbt och parera för olika händelser vilket gör oss motståndskraftiga och flexibla.

En verksamhet som nyttjar kraften av lärande och utveckling med fokus på att skapa mervärde för sina anställda, företaget och sina kunder har goda chanser att vara fortsatt ledande.

Vad missar många chefer idag när det kommer till det moderna lärandet?

Chefen är nyckeln till ett framgångsrikt lärande och är oerhört viktig för medarbetarnas utveckling och för att bygga en lärande kultur. En utmaning kan vara att koppla verksamhetens övergripande mål och strategier till relevant lärande som tar hänsyn till individens behov.

Jag tror många chefer behöver förändra sättet att se på lärande. Att sluta se på lärande som engångsaktiviteter utan som ständigt och kontinuerligt lärande, få förståelse för vad detta kan vara och hur det kan införlivas i det dagliga arbetet. Det inkluderar att främja en lärande kultur där ständigt lärande uppmuntras, och där medarbetare känner sig trygga att ställa frågor och experimentera.

Något som många kan bli bättre på är att ta vara på den befintliga kompetens som medarbetarna besitter och att uppmuntra att dela den kunskapen.

Det är viktigt att cheferna och medarbetarna får rätt förutsättningar att bedriva lärande. Ständigt lärande behöver inte ta mängder med tid i anspråk utan handlar mer om att uppmuntra lärande i vardagen och ge återkoppling på det vi lärt oss.

Så hur ska man försöka hålla sig i framkant i en värld som snurrar så fort?

  • Se till att ha en lärstrategi som stödjer era affärmål.
  • Skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att driva sitt lärande
  • Bygg en lärandekultur, uppmuntra omvärldsbevakning genom att till exempel delta på webbinarier eller nätverka inom er bransch.
  • Var beredd på att experimentera med nya idéer och lösningar på alla nivåer som till exempel nya digitala verktyg, eller hur ni till exempel kan nyttja AI för att stärka er affär.

Lärande och utveckling är en grundpelare för framgång i dagens snabbrörliga affärsvärld. Det stärker inte bara organisationens förmåga att attrahera och behålla talanger utan främjar också innovation, kreativitet och ökad kundnöjdhet. Det är en investering som ger avkastning i form av en starkare och mer konkurrenskraftig framtid.

En porträttbild på Cecilia Linder, kvinnlig HR-konsult. Denna bild används som en ram i siddesignen och har ett rent dekorativt syfte. Intenco HR-konsulter. Interim HR. HR-rekrytering.

Våra senaste nyheter