Nyhetsbrev december 2022

December och dags att runda av och summera. Kanske till och med stanna upp och reflektera en stund. Vi avslutar snart ett fantastiskt 2022 där Intenco utvecklats enormt. Vi har under hela året märkt en stor efterfrågan av våra tjänster, både när det gäller interimsuppdrag, HR-rekryteringar och olika typer av utvecklings- och förändringsprojekt. Vi är som alltid tacksamma att få vara med på våra kunders spännande utvecklingsresor och bidra med HR-kompetens och – stöd längs med vägen.

Om vi ska framtidsspana och reflektera lite så ser vi några olika saker. Det är tydligt att olika branscher står inför väldigt olika utmaningar. Vissa gasar på och upplever fortsatt brist på viktiga nyckelkompetenser – man bygger egna TA-funktioner för att i större utsträckning kunna driva och äga sin tillväxt och sin talangpool. Andra märker redan av en stundande lågkonjunktur och behöver ställa om och dra ned för att möta ett nytt läge. En sak är gemensam och det stavas FÖRÄNDRING. I det här nyhetsbrevet ska vi försöka belysa lite olika perspektiv på just det.

För att lyckas med förändring på riktigt krävs en knippe ganska specifika kompetenser. Ska bolaget växa behövs förståelse för hur man gör det: hur ett effektivt rekryteringsarbete går till, hur ett starkt arbetsgivarvarumärke byggs och hur kritiska kompetenser hittas och utvecklas. Ska man omorganisera, ställa om eller dra ner så behövs arbetsrättsliga kompetenser, en förståelse för de förhandlingsskyldigheter som finns och chefer som är rustade och kan ta svåra samtal med sina medarbetare.

Att 2023 bjuder på förändring känner vi oss ganska säkra på, men temat kommer att variera mellan bolag och branscher. Vi är gärna din partner på den förändringsresa du och ditt företag är på – oavsett tema. Lite om det finns att läsa i det här nyhetsbrevet.

Klicka här för att komma till nyhetsbrevet.

Våra senaste nyheter

Utbildning för chefer & HR

Krisledning

I dessa tider märker vi att många av våra kunder funderar kring kris, krisberedskap och krishantering men tycker att det är svårt att få tid att ta tag i

Läs mer »