Tre snabba HR-spaningar med Tommie Cau

Tre snabba HR-spaningar med Tommie Cau

Det hybrida arbetslivet, omställningar utifrån världsläget och smartare arbetssätt framåt. Vi har fått möjlighet att prata närmare med Tommie Cau, rådgivare, strateg och poddare kopplat till arbetslivs- och HR-frågor. Här bjuder han på tre HR-spaningar just nu:

 

1. Det hybrida arbetssättet ska fungera på riktigt.

Det är inget nytt att många chefer och företag har behövt förhålla sig till en hybrid arbetsform sedan pandemin. I höst har det däremot blivit tydligare att företag nu faktiskt behöver arbeta för att få det hybrida arbetssättet att fungera, på riktigt. Långsiktigt.

Före sommaren har man kunnat se många företag som utforskat, testat och sett över olika förutsättningar för just deras arbetsplats. Framåt gäller det att på riktigt ha en plan för hur man ska arbeta när en del medarbetare är på kontoret och andra hemma. Det nya normala när många vill ha flexibiliteten och arbeta både på kontoret och hemifrån. Man ser tydligt att många chefer nu letar svar hos experter, andra framgångsexempel och ser vad forskningen säger kring hur vi stimulerar gemenskap i arbetssätt, samarbete och kultur.

Jag tror att det viktiga för att lyckas är att inte parkera frågan för snabbt i att bestämma hur man gör eller släppa frågan till andra. Man behöver vara med i de planer och beslut som sätts och hela tiden utvärdera vad som fungerar och vad som eventuellt behöver tweakas fram. Utmaningen med det hybrida arbetssättet är att du någonstans måste vara bra på båda delarna – på distans och på att träffas och arbeta fysiskt.

 

2. Stora omställningar utifrån världsläget runt om oss.

Världsläget runt om oss och det ekonomiska läget har naturligt skapat nya utmaningar hos ledningsgrupper, styrelser, hr-chefer med flera som nu sitter med olika scenarioplaneringar kring hur lågkonjunkturen kommer slå mot deras bransch och företag. Affärer går hos många långsammare att stänga och fler börjar räkna på mer på alla olika kostnader, medan andra fortfarande kör på lite som vanligt.

Jag tycker mig se fler och fler företag som börjar ställa om just nu. Något jag tror att vi kommer se mer av. Än så länge slår konjunkturen ganska olika men med de spänningar som finns kan jag se hur många chefers agenda fram handlar om affärsplanering och scenarioplanering på en ny nivå. Vi behöver vara mer följsamma, kunna snappa upp saker fort, föra det vidare och agera med detsamma. Något som för många resulterar i kortare möten, snabbare avstämningar, tätare kontakt med kunder, tätare kontakt med chefer och avdelningar som stöttar upp.

I spåren av ovan blir också de klassiska tårtbitarna kultur och ledarskap extremt viktiga. Chefer är ansvariga för arbetsmiljön och hälsan där man också kan se många utmaningar nu.

 

3. Vi behöver jobba ännu smartare.

I USA har investeringar inom automatisering, digitalisering och AI ökat för tredje kvartalet i rad. Med grund i det kompetensskifte som sker i många branscher, fokus på klimatfrågor och kostnadseffektivitet tittar allt fler chefer nu på sätt att kunna jobba smartare.  Smartare sätt att samarbeta, sälja, rekrytera och möjligheter att frigöra tid, energi och pengar för företag och medarbetare.

Den ena delen handlar om nästa steg av digitalisering och HR. Jag möter väldigt många som pratar om hur de ska arbeta smartare med olika digitala verktyg och då pratar jag om annat än Teams.

Den andra delen handlar om tre saker jag tycker att chefer bör lägga fokus på just nu: klarhet, kontakt och kommunikation.

  • Klarhet handlar om att vara tydlig. Människor idag vill ha mer tydlighet av sin chef. Det kan både handla om tydlighet i saker som syfte, mål och vision, men även tydlighet i arbetsmodeller, hur vi ska hybridjobba, vilka vi ska vara och riktlinjer som gäller på just ditt företag.
  • Kontakt handlar om ledarskapets rena hantverk i att vara närvarande och tillgänglig. I det nya normala tror jag att det blir extra viktigt att som chef ta kontakt oftare och odla den med sina medarbetare på olika sätt när man inte alltid ses. Chefer och ledare har ansvar att hålla koll på hur medarbetare mår, och då räcker det inte med ett veckomöte. Säkerställ också att du som chef inte bara har kontakt med de som du fysiskt springer på när du är på arbetsplatsen. Säkerställ lika mycket kontakt med alla.
  • Till sist, kommunikation. Överkommunicera snarare än underkommunicera. Anpassa dig till mer digitala kanaler, lär dig leda hybrida möten, testa nya format och kanaler, kommunicera så att du når alla.
Tre snabba HR-spaningar med Tommie Cau. Intenco HR-konsulter. Interim HR. HR-rekrytering.

Våra senaste nyheter

Helen Borg Anette Lidman skrattar i powersuits. Intenco HR-konsulter. Interim HR. HR-rekrytering.

Nyhetsbrev Juni 2023

Nu är det snart dags att summera första halvan av det här året och ta sikte mot hängmattan för lite välbehövlig vila och reflektion. Det

Läs mer »