Arbetsmiljöutredning för HR

Kränkande särbehandling och trakasserier i arbetslivet ska utredas av arbetsgivaren. Hur gör man det på ett bra sätt och hur kan HR stödja företagets chefer?

Vi på Intenco genomför utbildningar/workshops som ett led i att utveckla HR-gruppers arbete och kunskap kopplat till arbetsmiljöutredningar vid kränkande särbehandling och trakasserier.

Utbildningen består av teori blandat med många diskussioner och reflektionspass och genomförs förslagsvis under två halvdagar. Utbildningsinnehållet designas i detalj gemensamt vid ett förberedande möte, men nedanstående punkter brukar ingå i våra utbildningar:

1. Genomgång av regelverket kring kränkande särbehandling och trakasserier

  • AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Europeiska ramavtalet om trakasserier och våld i arbetet
  • Diskrimineringslagen

2. Utveckling av policy, riktlinjer och rutiner kring kränkande särbehandling och trakasserier

3. Processmodell för utredningens genomförande

  • Genomgång steg för steg av processen
  • Praktiskt arbete med utredningar, delade erfarenheter
  • Fallgropar och lyckliga slut

Hör av dig till Helen Borg på Intenco på mail helen.borg@intenco.se eller 070-8838588 om du är intresserad av att boka utbildning eller om du har frågor kring detta. För mer information om våra utbildningar läs här: https://lnkd.in/eRUFUGf

Kontakta oss

Denna sida använder cookies. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies och hantering av dina personuppgifter enligt GDPR.
 

OK