En guide till värdeskapande onlinemöten

Intencos konsulter Madelene Segertoft och Marie Ernfors delar med sig av sina tips kring effektiva och värdeskapande digitala möten. De båda kombinerar stor erfarenhet och kunskap inom arbetsmiljöområdet med djup kompetens kring att facilitera och leda workshops och utvecklingsinsatser som nu i raketfart omsätts i ett digitalt format. Läs deras tips här.

Kontakta oss