Konflikthantering

Konflikthantering

Konflikthantering? – vi ger dig professionellt stöd.

 Har det uppstått en konflikt mellan medarbetare eller kanske i en hel grupp? Agera direkt innan konflikten växer, vi kan hjälpa digVi är erfarna konsulter med en gemensam arbetsmetod och tydlig process.

En klok chef tar hjälp. Varje dag möter vi verksamheter med konflikter som känns hopplösa och omöjliga att lösa för de inblandade. En, eller när det behövs, fler konsulter, kan ge dig opartisk och kunnig hjälp. Oavsett om det gäller individer eller en grupp. Att vara opartisk innebär att vi kan lyssna på de berörda inblandade utan att ta ställning. Det är viktigt och uppskattat. Förslag till åtgärder bygger vi på den kunskap och erfarenhet vi har inom HR, organisationsförändringar, arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor.

Så här jobbar vi:

Vi inleder med att träffas och få information om nuläget. Det följs av samtal med berörda, 1-2 tim/person. Vi analyserar informationen och därefter genomförs klargörande samtal eller eventuellt medling. Återkoppling sker till alla berörda efter genomförda möten.

Vi föreslår åtgärder och kan stödja i hela processen att uppnå en nivå där inblandade kan agera med respekt för varandra. Efter avslutat arbete med en konflikt finns vi tillgängliga för fortsatt stöd till berörda chefer och medarbetare.

Ring eller maila oss på Intenco om du behöver hjälp!

info@intenco.se

08-685 81 00

Kontakta oss

Denna sida använder cookies. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies och hantering av dina personuppgifter enligt GDPR.
 

OK