Strategisk kompetensförsörjning - Rätt kompetens idag och i framtiden

De flesta är idag överens om att medarbetarna är företags viktigaste resurs för att nå målen, möta marknadens behov och vinna långsiktigt. Nyckeln till hur det ska gå till stavas rätt kompetens. Strategisk kompetensförsörjning handlar om att proaktivt säkerställa rätt person på rätt plats med rätt kompetens vid rätt tidpunkt, både nu och i framtiden.

Läs gärna hela artikeln här.

Kontakta oss