Organisationsförändring

Annika Dellås och Helen Borg. HR-konsulter delar kunskaper inom outplacement. Intenco HR-konsulter. Interim HR. HR-rekrytering.
Daniel Petersson, Hobbe Oldmark, Ebba Arnesson i Samtal. Intenco HR-konsulter. Interim HR. HR-rekrytering.

Stöd vid organisationsförändring och neddragningar

Vi på Intenco hjälper våra kunder att göra rätt när du behöver genomföra omstruktureringar och göra neddragningar. Det kan handla om att anpassa organisationen till en stundande lågkonjuktur eller om att omorganisera för att kunna möta nya utmaningar på marknaden på bästa sätt. 
I en sådan situation är det viktigt att göra rätt arbetsrättsligt; att förstå sin förhandlingsskyldighet och hantera den på ett korrekt sätt. Det handlar också i allra högsta grad om att rusta cheferna med en förståelse för den roll de har, hur de hanterar kommunikation och information till medarbetarna  och hur de på bästa sätt genomför svåra samtal. 

Behöver du som VD eller HR-chef ett bollplank i det som ni står inför? Behöver du arbetsrättslig hjälp eller stöd i förhandling med facket? Ser du att cheferna i din organisation skulle behöva rustas inför svåra samtal? Eller vill du ha hjälp med hela processen och det förändringsarbete ni står inför? Hör av dig till oss på Intenco, vi kan de här frågorna.


Outplacement

I samband med en avveckling eller organisationsförändring kan roller försvinna eller förändras. Ibland träffas en individuell överenskommelse om att avsluta en anställning och då vill man som arbetsgivare ta ansvar för att den processen blir så bra som möjligt för alla. 

Genom Intencos outplacementprogram får individen hjälp att ta nästa steg i karriären på allra bästa sätt. Det handlar om att få syn på sina styrkor och kompetenser, samt att definiera hur man vill använda dom i ett nytt sammanhang. Sedan handlar det givetsvis om att få professionell coaching i att faktiskt kunna agera och ta steget. 

Vårt outplacementprogram ger arbetsgivare och medarbetare möjlighet att avsluta en anställning och skapa förutsättningar för medarbetaren att hitta ett nytt sammanhang oavsett om det handlar om ett nytt arbete, att starta eget eller börja studera. 
Genom coachningssamtal, karriärvägledning, hjälp att skriva ett konkurrenskraftigt CV, intervjuträning m.m. får medarbetaren hjälp och stöd att ta nästa steg i arbetslivet.