Maria Waller

Maria Waller är HR-konsult och coach och har arbetat inom områden som organisationsutveckling, rehabilitering och omställning. Det senaste året har Maria arbetat som HR-konsult i olika uppdrag där hon snabbt satt sig in i nya verksamheter och byggt viktiga relationer och genom detta levererat önskat resultat. Sedan 2010 är Maria utbildad och diplomerad Coach enligt ICF standard (International Coaching Federation). Hon är även certifierad i metodiken Faktaundersökning för utredningar inom arbetsmiljö.

Maria är också rehabiliteringssamordnare och arbetsmiljöspecialist, varav hon är certifierad i metodiken Faktaundersökning för utredningar inom arbetsmiljö. Hon har även haft flera outplacementuppdrag.

Exempel på genomförda konsultuppdrag: Utredare i arbetsmiljöärende med befarad mobbing. Chefscoach och handledare inom Svenska Kyrkan. Utbildare i Det nödvändiga samtalet. Utveckling och stöd till ledningsgrupp inom privat skolverksamhet.

Kontakta oss