Anette Lidman

Anette Lidman är delägare och partner på Intenco AB. Hon har mångårig erfarenhet av affärsnära HR arbete, chefs- och specialistrekrytering, talent- och performance management och ledarutveckling mm. Arbetar med kunder inom en olika branscher t ex professional services, retail och IT; från små och medelstora tillväxtföretag till stora internationella koncerner.

Exempel på genomförda konsultuppdrag: HR-konsult samt programansvarig inom ledarutveckling på Ernst & Young, HR-chef interim på BAT, strategiskt HR arbete inom rekrytering och performance management på Polygon, chefs- och ledarutveckling på Haglöfs, rekrytering och second opinion LensOn och 3gamma.

Kontakta oss