Helena Önneby

Helena Önneby är HR-konsult och coach med erfarenhet från olika HR roller-inom byggindustrin. Hon har arbetat som HR-direktör under 3 år och senare specialiserat sig inom Talang- och karriärutveckling på Nordisk /Baltisk nivå. Hon är licensierad karriärcoach via Career Counselling Services UK och diplomerad coach enligt ICF. Helena är i grunden Beteendevetare från Stockholms universitet och tog sin examen 2006.

Helena har ett starkt driv och tycker om att se människor vinna. Hon ser till människans inre potential och jobbar gärna i miljöer där utveckling står i fokus. Att coacha chefer, leda och facilitera grupper och utveckla organisation står högt på agendan.

Helena utvecklar och levererar även utbildningar inom stresshantering och mindfulness. Hon har som konsult arbetat med HR audits, projekt- och förändringsledning, utveckling av arbetsgivarvarumärke och professionell ledar- och karriärcoaching.
 

Kontakta oss