Annika Dellås

Annika Dellås är en kommunikativ förändringsledare med affärsfokus och bred erfarenhet från olika verksamheter i internationella och globala företag inom process, service och life science. 

Annika har en styrka i att skaffa sig en helhetsbild och se strukturerna i verksamheten. Hon är tydlig och analytisk, bra på att ställa frågor och se samband och mönster i organisationen och situationen. Hennes arbetssätt är processinriktat, lösningarna pragmatiska med fokus på resultatet och kopplingen till affären. Är en tydlig och drivande ledare som inkluderar individen och teamet, och där fokus handlar om att växa och utvecklas.

Har med sig kemiteknik, personalarbete, kommunikation, arbetsrätt, facilitering och ekonomi. Hon är dessutom världsmästare i barbershopsång. Hon har arbetat inom globala koncerner såsom SCA, Volvo, Akzo Nobel och AstraZeneca. Sitter i två olika styrelser, STIM och Vårdbolaget SOLOM AB. Har lett ideella organisationer och projekt.

Exempel på genomförda uppdrag: Framtagandet av en global personalhandbok, interim HR Chef, genomförande av HR Audit och faciliteringsuppdrag.

Kontakta oss