Karin Sigge

Karin Sigge kommer från IT, utbildnings, och rekrytering- /bemanningsbranschen. Tidigare har hon arbetat med strategiska och operativa personalfrågor på det snabbväxande IT-konsultbolaget Netlight Consulting. Där arbetade hon initialt med Talent Management och rekrytering av IT-konsulter, därefter var hon med byggde upp HR funktionen och drev olika initiativ bl.a. med hållbara medarbetare; Sustainable Consultants.

Karin är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och har sedan fördjupat sig inom rekrytering och coaching. Hon trivs i olika branscher och får snabbt förståelse för kundens utmaningar kopplat till affärsnyttan.

Exempel på genomförda konsultuppdrag: Karin har genomfört ett antal rekryteringar av både chefer och specialister, arbetat med  medarbetarundersökningar, genomlysning och utveckling av arbetsmiljöarbete etc. Branscher som Karin arbetat i inkluderar transport och logistik, hotell och restaurang, privat stiftelse samt professional services

Kontakta oss