Agneta Magnusson

Agneta Magnusson är HR-konsult med lång erfarenhet av ledningsarbete och tidigare roller som verksamhetschef och HR-chef i mediebranschen.  I rollen som HR-chef har Agneta byggt upp en HR-funktion och drivit både strategiskt och operativt HR-arbete. Hon har erfarenhet av att sätta upp HR-processer och systemstöd, hantera arbetsrättsliga frågor, fackliga förhandlingar, avveckling och inrangering av verksamhet. Hon har också kunskap i lönehantering. Agneta driver HR-arbete som skapar tydliga resultat och affärsnytta. Hon har ett strukturerat arbetssätt och arbetar gärna verksamhetsnära i såväl interima HR-chefsroller som konsultprojekt. Agneta brinner även för digitaliseringen av HR-funktionen.

Exempel på genomförda konsultuppdrag: Interim HR-chef i bolag med stark tillväxt, konsultprojekt inom lönekartläggning, framtagande av styrdokument inom HR, utbildning i chefens personalansvar för chefsgrupp, operativt stöd och effektiviseringsarbete inom lönefunktion.

Kontakta oss