Pia Nordström

Pia Nordström har en bakgrund som HR-chef men har efter det jobbat med verksamhetsutveckling, förändringsledning och ledarskap i olika perspektiv under många år. Hon leder gärna workshops med olika inriktningar – från den lilla gruppen till det lite större sammanhanget.

Pia coachar både enskilda chefer samt ledningsgrupper och andra arbetsgrupper, gör utredningar av olika slag och är snabb på att sätta sig in i olika verksamhetstyper. Hon är certifierad coach men även certifierad i verktyg som IDI (360 graders beteendeåterkoppling), CAR-Q, samt TeamPro.

Exempel på genomförda konsultuppdrag: Chefs- och ledarskapsutveckling på ett fackförbund, kartläggning av arbetsprocesser på en advokatfirma, chefs- och ledarskapsutveckling på Vida Logistik AB, arbetsgruppsanalys efter medarbetarenkät på en stiftelse.

Kontakta oss