Sara Norrby Wallin

Sara Norrby Wallin är HR-konsult och hjälper grupper och ledare att kommunicera och samarbeta bättre, så att de kan komma till sin fulla rätt och hålla över tid. Utgångspunkt är kunskapen om hur människor kommunicerar, grupper utvecklas och organisationer fungerar – kunskap som Sara omsätter till användbara modeller och verktyg utifrån kundens behov och önskade läge.

Med tydlighet och värme bidrar Sara till ett konstruktivt och prestigelöst utvecklingsklimat. Arbetsformerna anpassas till förutsättningarna i varje sammanhang: utbildning i kommunikation på jobbet, workshops om samarbete med små och större grupper, handledning av chefer och arbetsgrupper.

Sara har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling, ledarskap och strategisk kommunikation inom stora och komplexa organisationer. Bland arbetsverktygen finns styrkefokuserad utveckling/appreciative inquiry, grupphandledningsmetodik, ACT (Acceptance and Commitment Training).

Exempel på genomförda konsultuppdrag: Utvecklingsworkshop för EU-parlamentarikergrupp samt stab, kommunikationsutbildning för underhållspersonal, samarbetsutveckling i chefsgrupp med komplex organisationsstruktur.

Kontakta oss