Helene Waldhagen

Helene Waldhagen är HR-konsult med erfarenhet av operativt och strategiskt HR-arbete. Mestadelen av hennes erfarenhet har hon fått i ledande positioner både inom offentliga och privata verksamheter. Hon har en generell och övergripande kompetens inom alla kompetensförsörjninigsområdena; attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta. Att digitalisera HR-processerna, tillsammans med att beskriva HR i siffror för att kunna bereda kloka beslut, har gått som en röd tråd genom hennes karriär. 

Exempel på genomförda konsultuppdrag: Interim HR-konsult med operativt uppdrag inom offentlig sektor där bl.a. hon har rekryterat och introducerat en rekryteringsfunktion, arbete med det systematiska arbetsmiljön (uppdatering utifrån OSA), uppföljning av kränkningar, utreda och bistå vid personalärenden, lönekartläggning, framtagande av uppföljande nyckeltal och rapportering, projekt kring personalomsättning etc. 

Kontakta oss