Arnold Bergman

Arnold är HR konsult med bred erfarenhet från olika branscher och har över 10 års erfarenhet inom Human Resources. Arnold har arbetat som konsult sedan årsskiftet 2015/2016. Innan dess har han arbetat i roller som Senior HR Business Partner och HR Strateg inom industrin, statlig sektor och servicebranschen. Han har erfarenhet av arbetsrätt, kollektivavtalsfrågor, organisationskultur, ledarskapsutveckling och förändringsledning.  Arnold är certifierad användare för arbetspsykologiska tester som används vid rekrytering, teambuilding samt coaching, potentialbedömning och personlig utveckling. Därutöver utbildar Arnold i kompetensbaserad rekrytering, samtalsteknik och systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Exempel på genomförda konsultuppdrag; HR generalist i ideell organisation, Chefscoaching och teambuilding i olika organisationer bl.a. friskolor och politiska organisationer, HR Business Partner på en friskola. Utveckling, dokumentation och digitalisering av HR processer i olika organisationer, Projekt- och programledning i samband med organisationskultur och värderingsbaserat ledarskap. 

Kontakta oss