Annika Christenson

Annika Christenson är HR-konsult och coach med en bakgrund som HR-chef. Hon har lång erfarenhet av lednings- och förändringsarbete i olika chefsbefattningar inom bl a Telekombranschen. Sedan hösten 2012 även utbildad och diplomerad Coach hos CoachCompanion enligt ICF standard (International Coaching Federation). Hon är också Examinerad Rehab koordinator vid Karolinska Institutet.

Exempel på genomförda konsultuppdrag: Ledarutbildning för ”nya chefer” i praktisk arbetsrätt. Inhyrd HR-konsult vid förvärv och avveckling av verksamhet. HR-konsult i expansivt Telekom-bolag. HR-stöd i rehabiliteringsprocesser. Arbetsrätt och fackliga förhandlingar samt Individuell ledar- och karriärcoach.

Kontakta oss