Annika Christenson

Annika Christenson är HR konsult och coach med bred erfarenhet efter 15 år som HR chef. Annika har lång erfarenhet av lednings- och förändringsarbete i olika chefsbefattningar inom bl a Telekombranschen. Sedan hösten 2012 även utbildad och diplomerad Coach hos CoachCompanion enligt ICF standard (International Coaching Federation).

Exempel på genomförda konsultuppdrag;Ledarutbildning för ”nya chefer” i praktisk arbetsrätt.Inhyrd HR-konsult vid förvärv och avveckling av verksamhet. HR-konsult i expansivt Telekom-bolag. HR-stöd i rehabiliteringsprocesser. Arbetsrätt och fackliga förhandlingar samt Individuell ledar- och karriärcoach.

Kontakta oss