Madelene Schyllert

Madelene Schyllert är HR-konsult och specialiserad på organisationer i förändring med sälj- och kundperspektiv som bas. Det innebär bl.a. kunskap om organisationsutveckling, process och projektarbete kopplat till värdeskapande mot kund.

Hon brinner för att frigöra energi och handlingskraft och hitta en större mening i det man gör. Förenklat handlar det om att ta sig tid för meningsfulla möten kring angelägna frågor. 

Exempel på genomförda konsultuppdrag: Mobilisera fackhandelskedja kring gemensam vision och få tillstånd regionssamarbeten. Processtöd i övergång från lokal till central tillverkning av proteser i rikstäckande ortopedkedja. Ledarskapsutvecklingsprogram för läkemedelsbolag med syfte att bygga tillit och skapa en stark grund för att kunna leda i en snabbt föränderlig värld. Lösa konflikt på reklambyrå och hitta tillbaka till arbetsglädjen för hela arbetsgruppen.

Kontakta oss