Nina Adilstam

Nina Adilstam är HR-konsult och coach med erfarenhet av att jobba i mindre och medelstora bolag i tillväxt, framförallt inom IT och Retail, där hon tagit helhetsansvar för att bygga upp HR-processer och HR-funktioner. 
 
Nina har bland annat haft förmånen att vara med och bygga upp både Talent Management och HR-funktionen på Netlight, ett IT-konsultbolag som under hennes tid i bolaget växte från 30 till ca 500 anställda. Hon har en förmåga att snabbt komma in i bolag, utveckla och driva värdeskapande HR-processer anpassade till bolagets strategi där stort fokus har legat på Talent- och Performance Management, företagskultur och ledarutveckling. Nina driver med stor framgång även Intencos rekryteringsprocesser.

Nina är civilekonom i grunden och efter ett par år i bank- och finsansvärlden skolade hon om sig och läste till Personal- och Beteendevetare vid Stockholms universitet. Hon är även utbildad och diplomerad Coach enligt ICF standard (International Coaching Federation).

Exempel på genomförda konsultuppdrag är: HR-chef på Haglöfs, Head of HR på Mini Rodini, HR-partner Elevenate och Head of Talent på Mobiento/Deloitte Digital.
Kontakta oss