Marie Ernfors

Marie Ernfors har en bred erfarenhet inom HR, med ett särskilt fokus på frågor som rör hälsofrämjande ledarskap, systematiskt arbetsmiljöarbete, företagskultur, medarbetarskap, kompetensförsörjning, och organisatorisk och social arbetsmiljö. Marie arbetar bland annat med workshops, utbildningar och föreläsningar samt tar fram styrande dokument och rutiner, så att dessa följer gällande lagstiftningar. Hon stöttar ledning och chefer i frågor som rör exempelvis systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering, kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och diskriminering. 

Kontakta oss

Denna sida använder cookies. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies och hantering av dina personuppgifter enligt GDPR.
 

OK